Geïnteresseerd?Maak een afspraak voor een
vrijblijvende kennismaking!

Werkwijze

Hoe zorgen wij ervoor dat elke leerkracht kan werken met dans?


Wij maken dans weer vanzelfsprekend voor iedereen
Zo vanzelfsprekend dat iedereen durft te dansen, kan dansen en dus heel veel plezier kan beleven aan dans.Vanaf het moment dat een leerkracht (weer) durft te dansen, is het heel eenvoudig om kinderen middels dans structureel te laten bewegen. Omdat wij kiezen voor dans als werkvorm, betekent dat beweging en cultuureducatie tegelijk. Met onze structuur komt daar het element taal bij, hetgeen Sportief door Dans een hele praktische werkvorm maakt voor het basisonderwijs. Onze methode maakt je hier van bewust. 
 

Bewustwording van de eenvoud van dans en de eigen houding ten opzichte van dans
Dans is simpelweg communiceren met je hele lichaam. Een expressievorm om blijdschap te tonen, een therapeutisch middel om tot blijdschap te komen. Je gereedschap om emotie te communiceren en te registreren. Een vaardigheid die een ieder mee heeft gekregen vanaf geboorte. Het bewijs hiervoor wordt geleverd door vrijwel alle 1 tot 4-jarigen over de hele wereld. We weten namelijk allemaal wat hun natuurlijke reactie is hij het aanhoren van vrolijke muziek…….Dans.

In basis zijn we dus allemaal geboren dansers. Echter blijken we dit vermogen te vergeten naarmate we ouder worden. Voornamelijk cultuur, vooroordelen, specialisaties, kwaliteitsnormen en prestatiedrang zorgen ervoor dat we uiteindelijk in meer of mindere mate te maken hebben met aangeleerde ‘remmingen’ ten opzichte van dans. Je kent de uitspraken vast wel; dans is moeilijk, ik kan niet dansen, ik ben een stijve hark, tis toch niet zo belangrijk etc. Allemaal aangeleerde, belemmerende overtuigingen die een rol spelen in het contact tussen leerkracht en leerling. Heel veel kinderen reageren op je volledige communicatievlak. Dit wil zeggen de 20 procent vanuit je mond en gezichtsuitdrukking, maar ook de 80 procent die je communiceert met de rest van je lichaam. Je kunt je dus maar beter bewust zijn van wat je daarmee de hele dag communiceert. Onze methode maakt je hiervan bewust.
 

Onze praktische methode
Wij hebben een methode ontwikkeld. Een methode die eerder gericht is op het weghalen van eventueel aanwezige remmingen bij de leerkracht ten opzichte van dans dan dat die je leert hoe je moet dansen. Een methode waar de nadruk ligt op het succesvol communiceren van dans naar kinderen en het herontdekken van je eigen vermogen om eenvoudig tot dans te komen. 
 

Het bijscholen van de vertrouwde groepsleerkracht
Iedere leerkracht die gaat werken met Sportief door Dans start, samen met collega's, een bijscholing van 2 dagdelen.In deze 2 dagdelen zit het bewustwordingsproces en leert men middels 'ervarend leren' de methode toe te passen en wordt er ook nog een dosis enthousiasme ingestopt waarmee de leerkracht direct aan de slag kan (wil) in de praktijk. Omdat het hele team (of groot deel hiervan) tegelijk start met Sportief door Dans, is er in één keer overal dans en beweging op school.